Personvern

Vanlige brukere som registrerer seg hos oss blir automatisk slettet etter 14 dager så lenge ingen smitte er oppdaget.

Alle data lagres i datasenter i Norge.

Ingen data vil bli overlevert eller utlevert til andre enn stedet man besøkte og/eller ansvarlig helsemyndighet på forespørsel. Arrangør vil kun få tilgang til lagred kontaktinfo (navn, e-postadresse, telefon) og tid for besøket hvis det blir rapportert inn mistanke om smitte i området. Stedet vil ikke få utlevert besøk for flere dager med mindre det er antatt smitte flere dager.

Arrangør kan potensielt betale for å sende ut massevarsling mot betaling av SMS-kostnad eller gratis via e-post.

Besøkende kan på forespørsel be om å bli slettet og vil da bli slettet fullstendig. Vi oppfordrer til måtehold med denne retten, da det kan hindre oppfølging av smittevern og påvirke mange flere enn bare deg selv.

Ansvaret for varsling er arrangør og besøkende bes rapportere direkte til arrangør og IKKE til oss. A4 Event vil bistå arrangør i denne prosessen.

Tjenesten er gratis både for kunde og arrangør. Kunden/besøkende og arrangør plikter å ikke holde leverandør ansvarlig for tekniske feil og mangler som alltid kan oppsto - uansett om det er arrangør, leverandør eller kunde som står for dette.

Krav til arrangør / stedet

Ingen data er tillatt brukt til markedsføring, lagring, rekruttering, nyhetsbrev eller lignende. Ved eventuell tilgang til kundedata, så skal dette slettes når disse er fulgt opp på forvarlig vis (det vil si varslet).

Heller ikke leverandør har tillatelse til å benytte innsamlede data på noe vis til annet enn smittesporing/bistand til varsling.

Arrangør plikter å ikke holde leverandør av tjenesten ansvarlig for feil og nedetid som ikke var forventet. 

Varighet på tjenesten

Leverandør kan på 20 dagers varsel avslutte leveranse av tjenesten uten videre grunn. Ved avslutting plikter leverandør å gi beskjed, slette arrangør og arrangørens påmeldinger.

Roller

Arrangør/stedet - Firmaet, enkeltpersonen(e) eller sammenslutning(ene) som opprettet en seg som arrangør her på A4 Event.

Besøkende - også omtalt som kunden - den som registrerer sin informasjon og knytter seg til sted og tid til arrangement/event.

Leverandør - den som drifter IT-løsningen og er ansvarlig databehandler.

Taushetsplikt

Både arrangør og leverandør plikter å holde navn og personinfo hemmelig og kan kun utlevere slik info ved mistanke om smitte. Slik info skal ikke gå til andre enn for andre formål enn smittesporing og varling - og kun helsemyndighet eller arrangør vil ha tilgang. Som databehandler, så vil også denne kunne seg registrerte data slik som navn, e-postadresse, telefon og tidspunkt for besøket.

Ansvarlig databehandler

Tjenesten driftes av Webspesialisten AS (merkenavn A4 Event) med org. nr. 894785942.

Kontakt oss på 21 91 81 45 eller bruk vårt kontaktskjema ved spørsmål.